Wczesna postać tej choroby kończy się zgonem jeszcze przed 6. miesiącem życia

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej (LAL) to choroba rzadka o postępującym charakterze, która może prowadzić do istotnych…