Kosmetyki na bazie ekstraktów z wytłoków z marchwi. Tak można wykorzystać biomasę

Kosmetyki naturalne na bazie ekstraktów z wytłoków z marchwi czy bioplastiki z resztek ziemniaczanych – między innymi takie mogą być zastosowania biomasy, do tej pory uważanej za bezużyteczny odpad. Wynika to z badań prowadzonych w ramach projektu BioBIGG: Bioekonomia w Obszarze Południowego Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzystaniu biomasy i rozwoju terenów zielonych.

kosmetyki-naturalne

Politechnika Gdańska była jednym z uczestników przedsięwzięcia. Kierownikiem projektu z ramienia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa był prof. Dariusz Mikielewicz z Instytutu Energii, prorektor ds. rozwoju i organizacji.

– Celem projektu jest włączenie dotychczas niewykorzystanych i nowych zasobów biomasy, w szczególności odpadów z łańcucha przetwórstwa spożywczego, takich jak produkcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, drewna oraz przemysłu przetwórczego – zaznaczył prof. Dariusz Mikielewicz.  – Produkty te mogą być przetworzone do szeregu produktów spożywczych lub niespożywczych, poprawiających wykorzystanie biomasy, która bezpowrotnie byłaby stracona – dodał.

Materiały i ich elementy pochodzące z tych łańcuchów wartości mogą być przekształcane w wiele innowacyjnych produktów spożywczych i nieżywnościowych. Projekt BioBIGG określił, wskazał i przygotował najbardziej innowacyjne i ekonomicznie atrakcyjne możliwości pilotażowe i inwestycje, widziane w perspektywie transgranicznej.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

BioBIGG tworzył również działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkreślił profesor Mikielewicz, z jednej strony obserwuje się coraz większe zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw bioekonomią i produktami uzyskanymi na bazie konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich brakuje wiedzy na temat bioekonomii i konkretnych rozwiązań, duża część nie posiada też zdolności innowacyjnych.

– Projekt BioBIGG miał za zadanie zmobilizować potencjał innowacyjny, związany z niewykorzystywanymi zasobami biologicznymi w łańcuchach rolno-przemysłowych na obszarze Południowego Bałtyku. Projekt zmierzał do zwiększenia zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw poprzez transgraniczne przekazywanie wiedzy, działania doradcze oraz przygotowanie projektów pilotażowych i inwestycji – mówił prof. Dariusz Mikielewicz.

Bioekonomia a małe i średnie przedsiębiorstwa w innych krajach

Przypomnijmy, że bioekonomia to produkcja i wykorzystanie zasobów biologicznych, innowacyjne procesy biologiczne i zasady zapewniające produkcję w zrównoważony sposób, a także produkty przemysłowe i energetyczne. Tym samym bioekonomia może być opisana jako kolejna fala rozwoju gospodarczego, kształtująca społeczeństwo po epoce paliw kopalnych, w którym wprowadzane są nowe materiały i produkty z biomasy. Na tym tle bioekonomia i jej zasoby biologiczne stanowią unikalną platformę dla innowacji i możliwości biznesowych. W wielu krajach małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowymi instytucjami wpływającymi na innowacje na bazie biomasy. Konieczne jest jednak nakierowanie przedsiębiorstw i innych podmiotów do uczestnictwa w rozwoju bioekonomii na obszarze południowego Bałtyku.

Wizyty studyjne

Jeśli chodzi o regiony południowego Bałtyku, istnieje wiele podobieństw. Wszyscy partnerzy projektu mają duży udział w rolnictwie, a w obszarach miejskich i aglomeracjach znajdują się zakłady produkcji żywności i zakłady chemiczne.

Podczas realizacji projektu BioBIGG, zespół przeprowadził szereg wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwarzających szeroko pojętą biomasę, takich jak: Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie; Browar Kaszubski w Bytowie; Zakład Pieczarki Mazurskie Fedor w Użrankach; Cukrownia w Malborku, Tartak Sylvadrewno w Wielu czy Biogazownia w Mełnie.

Efektami projektu są opracowania dotyczące możliwego wykorzystania biomasy, postrzeganej dotychczas jako odpad.

Tematy, które opracowała grupa z Instytutu Energii, to:
– Niskoalkoholowy odżywczy napój z dużą zawartością błonnika i białka roślinnego: nowy sposób wykorzystania młóta przez małe lokalne browary
– Produkcja kosmetyków naturalnych na bazie ekstraktów z wytłoków z marchwi
– Sposób na zagospodarowanie podłoża popieczarkowego
– Produkcja hydrolizatu keratyny z piór drobiowych
– Produkcja bioplastików z odpadów ziemniaczanych
– Analiza możliwości zagospodarowania nadmorskich łąk solnych pod kątem ich innowacyjnego wdrażania skutkującego rozwojem biogospodarki w Polsce

Najnowsza wiedza z zakresu przetwarzania biomasy została wymieniona między regionami. Ponadto propozycje innowacyjnych produktów, a także konkretne propozycje innowacyjnych produktów, procesów i możliwości biznesowych zostały rozpowszechnione wśród przedsiębiorstw i innych podmiotów.

Na bazie zdobytych doświadczeń z odwiedzanych przedsiębiorstw oraz informacji uzyskanych podczas wywiadów z interesariuszami bioekonomii powstał artykuł naukowy w czasopiśmie Sustainability wydawnictwa MDPI, znajdujący się na liście Journal Citation Reports (JCR).

[media.pg.edu.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.